De invloed van schaduw op zonnepanelen

Schaduw is de grootste vijand van de zonnepanelen. Het vermogen van de installatie kan tot meer dan 50% lager liggen en financieel niet rendabel zijn. Het is altijd een goed idee om een schaduwanalyse uit te voeren bij het begin van het project.

Wat is de invloed van schaduw op de zonnepanelen?

Volgens sommige experts kunnen zonnepanelen installaties tot wel 50 procent van hun potentiële vermogen verliezen vanwege de schaduw. En dat zelfs met weinig schaduw.

Bij een klassieke seriele schakeling is slechts een paneel in de schaduw voldoende om het volledige rendement van de installatie te doen zakken. Wanneer een zonnepaneel in de schaduw staat zullen alle andere panelen (op dezelfde string) maar zoveel stroom leveren als het zonnepaneel met het kleinste rendement.

Het is aan de omvormer om te 'beslissen' of de spanning voor de slecht presterende string wordt geoptimaliseerd of dat de energie die wordt geoogst uit de strings die helemaal niet zijn aangetast, wordt gemaximaliseerd. Hoe dan ook, de omvormer zal als gevolg daarvan een van de twee inefficiënte opties kiezen.

Welke type schaduw bestaat er?

Er zijn een paar verschillende soorten schaduwen mogelijk welke een (negatieve) invloed hebben op het rendement.

Tijdelijke (langdurige) schaduw

Dit geldt voor de schaduw welke het gevolg is van sneeuw, vogeluitwerpselen en gevallen bladeren. Stof kan ook tijdelijke schaduw veroorzaken als het zich ophoopt (hoewel dit in Vlaanderen zelden een probleem is).

Schaduw van andere zonnepanelen (plat dak)

Wanneer de zonnepanelen niet voldoende ruimte tussen elke rij hebben kunnen deze elkaar overschaduwen. Een goede planning en schaduwanalyse is daarom zeer belangrijk.

Schaduw van het gebouw

Schoorstenen, schotelantennes en dakconstructies zijn slechts enkele van de objecten die schaduw van het gebouw kunnen veroorzaken en dagelijks van een zijde naar de andere zijde van het dak bewegen.

Schaduw van externe factoren

Dit omvat elke schaduw welke wordt veroorzaakt door de omgeving van het woning, bijvoorbeeld bomen en andere naburige gebouwen of een elektriciteit- of verlichtingspaal

Is schaduw echt zo slecht?

Er wordt soms beweerd dat het effect van schaduw overdreven wordt, vooral tijdens de periodes van maximale opbrengst.

Goed geplaatste zonnepanelen ondervinden slechts minimale hinder van schaduw omdat de zon hoog en direct boven de zon staat.

Schaduw kan in vele vormen voorkomen, kan seizoensgebonden zijn en kan verschillend zijn, afhankelijk van de objecten die de schaduw creëren. Het goede nieuws is dat het vaak kan  worden vermeden door het nemen van gerichte maatregelen.

Het snoeien van bomen, het regelmatig reinigen van de zonnepanelen en ze optimaal plaatsen op basis van de schaduwanalyse zijn allemaal stappen welke u kan nemen. Een ander alternatief is een grondconstructie.

Hoe kan er rekening worden gehouden met schaduw?

Een professionele installateur moet in staat zijn om u te informeren over mogelijke schaduwproblemen bij een bezoek ter plaatse.

Maar het loont zeker om zelf vooraf te onderzoeken, rekening houdend met de veranderende seizoenen voor bomen, schaduw van het pand en de omliggende gebouwen.

Parallele schakeling is de beste keuze

Voor installaties waar schaduw alsnog niet kan vermeden worden, is een parallel geschakelde zonnepanelen installatie aangeraden. Hierbij wordt elke zonnepaneel apart aangesloten met behulp van een power optimizer of micro-omvormer.

Zo levert elk zonnepaneel apart stroom aan de omvormer

Zonnepanelen adviseur ➡ Johan Mertens 💯

Zonnepanelen adviseur ➡ Johan Mertens 💯

👋 Hallo, ik ben Johan en ik ben hier om u te helpen. Op deze website vindt u mijn advies en tips rondom zonnepanelen. Ik heb meer dan 10 jaar ervaring in de sector van groene energie en zonnepanelen 👍